De allra flesta vet att dålig arbetsmiljö är kostsamt, både för företaget och för medarbetaren. Alla förlorar då en medarbetare lämnar jobbet på grund av exempelvis stress eller arbetsrelaterad skada. För att undvika detta måste vi arbeta förebyggande med arbetsmiljön på arbetsplatsen. Vi tror även att framgångsrikt arbetsmiljöarbete bedrivs i samverkan mellan arbetsgivare och medarbetare lokalt. Då behövs lokala skyddsombud vilket idag saknas på många arbetsplatser. För att få fler lokala skyddsombud behöver regelverket moderniseras.

Vi ser tyvärr en tendens att man på sina ställen inom facken nu bedriver en kampanj för att skapa motsättningar mellan arbetsgivare och medarbetare i arbetsmiljöfrågan. I en rad artiklar går man ut och kritiserar Svenskt Näringsliv för förslag som vi aldrig har presenterat. Sådant är svårt att försvara sig mot. Vi har till exempel aldrig föreslagit att arbetsgivaren ska utse lokala skyddsombud, vilket LO-facken i Falköping påstår i en artikel. En god regel i debatt är att ta reda på vad som faktiskt har sagts innan man börjar kritisera. Rapporten ligger öppen och lättillgänglig på vår hemsida sedan den publicerades 2017.

Annons

De lokala skyddsombuden spelar en mycket viktig roll i arbetsmiljöarbetet men tyvärr har antalet skyddsombud minskat över åren. På något sätt måste utvecklingen vända. Idag är den lokala skyddsombudsrollen starkt kopplad till det fackliga medlemskapet samtidigt som stora delar av fackföreningsrörelsen tappar medlemmar. Då måste man till slut våga börja fundera över om den modell vi har idag är den rätta.

Rudolf Antoni

Regionchef Svenskt Näringsliv Västra Götaland