De flesta av dem kom till Falköping under hösten 2015, de ensamkommande ungdomarna från Afghanistan och Iran. De blev väl mottagna, fick kontaktpersoner och gode män och flyttade in på nystartade HVB-hem med rikligt med vänlig personal. De fick lära sig svenska, fick kamrater, kunde börja idrotta.

Så gick tiden, år efter år, i nervös väntan på besked från Migrationsverket kring deras asylansökningar. Under tiden hinner killarna fylla 18 varvid kommunen tar sin hand ifrån dem, sparkar ut dem från HVB-hemmen och omöjliggör därmed deras fortsatta studier.

Annons

I detta förtvivlade läge har föreningen Tillsammans för ensamkommande i Falköping försökt att hitta kreativa och billiga lösningar. Hittills har 13 ungdomar kunnat placeras ut i frivilligfamiljer, i gäststugor och vindskontor. För ytterligare fem har föreningen hyrt en lägenhet, som i några månader finansierats med hjälp av donationer, föreningsbidrag och kollekter. Under 2018 kommer ytterligare omkring 20 ensamkommande fylla 18 varför behovet av ytterligare platser ökar. För att möjliggöra detta hade föreningen ansökt hos Socialnämnden om ett bidrag per placerad ungdom på lite över 2000 kronor per månad. Svaret blev nej – inte en krona till de utsatta ungdomarna. Detta är samma socialnämnd som i över två år betalat 2000 kronor år per ungdom och dag i de mycket kostsamma HVB-hemmen. Skillnaden är bara den att före 18-årsdagen är det staten som betalar – därefter får kommunen stå för fiolerna. Och om kommunen inte måste och inte får extra pengar finns det inget utrymme för de unga killar som i över två år haft Falköping som sitt hem.

Men kommunen har faktiskt fått ”extra pengar” för att låta 18-åringarna stanna. 1,7 miljoner för 2017 och 850 000 för 2018. Pengar som visserligen inte är öronmärkta men som ändå har en tydlig adresslapp. Detta struntar socialnämnden i och använder helt skamlöst pengarna till annat. Pengarna – påstår man – har redan gått åt till att låta de ensamkommande, vars ålder Migrationsverket låtit skriva upp, få bo kvar på de dyra boendena.

I många andra kommuner, Lund t.ex. och Vadstena, har politikerna använt extrapengarna till just de ändamål de var avsedda för, inackorderingar, temporära lägenheter, vandrarhem o.s.v., billiga åtgärder i samverkan med lokala föreningar och grupper, som möjliggör en mänsklig behandling även av dem som råkat fylla 18. Vi skäms över falköpingspolitikernas brist på empati och medkänsla med dessa våra minsta bröder.

TILLSAMMANS FÖR ENSAMKOMMANDE I FALKÖPING

Karin Gustafsson Koschatzky, Per Arnander, Emma Backelund, Ted Rosvall, Anna Sohlberg