Det behövs fler företag och jobb i vår kommun. Det skall alltid vara enkelt att etablera sig som företagare, hitta ledig mark för att kunna bygga något eller finna lokaler att hyra.

I Falköpings kommun finns förskolor i hela kommunen och flera fristående förskolor med annan huvudman än kommunen.

Barn behöver en bra start i livet med trygga miljöer där barnen blir sedda och utvecklas med duktiga pedagoger. Vi Liberaler vill minska barngrupperna inom förskolan och vi värnar föräldrarnas möjlighet att kunna välja vilken enhet deras barn skall utvecklas på.

För att detta skall fungera behövs fler som arbetar och betalar skatt, etablerar företag som ger jobb och framtidstro för vuxna, barn och familjer i vår kommun. Hela Falköpings kommun behöver både företag och förskolor.

Theres Björkehög, Annika Carp, Liberalerna Falköping