Skaraborg har en viktig roll att spela i återuppbyggandet Sveriges säkerhet.

Man kan så här mer än 14 år efter det sista förödande försvarsbeslutet 2004 och den så kallade strategiska time out´en sammanfatta att nedrustningen av totalförsvaret gick alldeles på tok för långt.

Idag är det väl knappt något parti som inte säger sig vilja skjuta till mer resurser till försvar och säkerhet, fast man har då kanske lite olika intentioner med det. För en del så är till exempel försvaret den stora klassutjämnaren i samhället och för andra så är det ett sätt att kunna isolera sig och skydda sina gränser mot andra.

För oss Liberaler har försvaret av medborgarna aldrig varit ett särintresse eller politiskt experiment, det har varit och är fortsatt centralt. Vi anser att det är statens kärnuppgift att skydda varje medborgares liv, egendom, frihet och rättighet samt att tillse att dessa är skyddade från alla former av yttre och inre påverkan. Det är nu dags att på allvar bygga upp ett totalförsvar värdigt namnet.

Skaraborg har en viktig roll att spela när detta ska till. Med våra militära utbildningsplatser och övningsområden för militär och civil verksamhet kommer Skaraborg utgöra navet för mycket av den upprustning som måste börja nu.

Vi politiker kan inte vänta längre, vi kan inte fortsätta att bara reagera på den utveckling som sker. Nu måste vi börja agera proaktivt. Det är vår plikt är att ligga före utvecklingen inte efter.Vi måste nu skjuta till de resurser och verktyg som behövs för att manegen skall vara tillräckligt krattad så att styrketillväxten kan börja utan avbrott.

Annons

Konkret innebär detta bland annat en avsevärt högre försvarsbudget men också konkurrenskraftiga löner och villkor som kan bryta kompetensflykten hos räddningspersonal, soldater och officerare. Det innebär också på den lokala nivån investeringar i en bibehållen eller förbättrad infrastruktur som kan bära personal och materiel samt säkerställa att våra framtida totalförsvarspliktiga kan ta sig till och från sina hem i rimlig tid. Frihet har ett pris men frihet är värt att försvara. Tempus fugit!

Kay Henningsson, yrkesofficer och Liberal riksdagskandidat för Skaraborg