Har det tagits något formellt beslut kring att inte gå vidare med en eventuell etablering på sjukhusområdet? Ni påstår att jag har glömt av de ökade anslagen till Vindängen som gjordes på grund av utökade satsningar som vi socialdemokrater fick strida för i samarbetet. Självklart inte men om ramen på de investeringar på 1,8 miljarderna ökar med 28 miljoner kronor så måste de pengarna tas någon annanstans och då innebär det att någon annan investering inte kan genomföras som planerat.

Som jag skrev hade sjukhusaffären genererat 80 miljoner som kunde täckt minuset på 28 miljoner och andra tilltänkta investeringar hade kunnat genomföras. Kanske svårt att ta till sig men ni har ju båda sagt att skattehöjningar inte är aktuellt.... ska ni då spara genom att säga upp personal? När det gäller externa förhyrningar så är det nästan alltid billigare för kommunen att äga sina fastigheter. Men i det här fallet var vi garanterade en hyra på ca 1 miljon lägre än dagens förhyrning. Sjukhusområdet hade levt upp och parkeringar och infrastruktur var redan etablerat. Hyrköp, Karola Svensson och Dan Hovskär, innebär att man slår fast innan man börjar hyra att man kan köpa fastigheten när man vill och att avräkning på den summan ca 10 miljoner skulle inneburit att vi kunde köpt fastigheten till en lägre summa efter ytterligare avskrivningar. Men det geniala i att hyra till ett väldigt förmånligt pris var att slippa låna.

Annons

Om vi vill köpa nu så kostar det ca 10 miljoner. Regionen tjänar på det (våra skattepengar) och kommunen tjänar på det (våra skattepengar). När det gäller lokalerna på det gamla sjukhusområdet som jag hänvisar till pratar vi om det nya sjukhusområdet på Mösseberg, inte det gamla sjukhusområdet som ligger i centrum.

Ni skriver att ni som besökte lokalerna alla var överens om att lokalerna inte var ändamålsenliga och att de skulle bli dyrare på sikt. Detta är ju inte sant. Om viljan finns att spara 80 miljoner så är en detaljplans ändring en liten detalj. Rummen kunde regionen minska med enkla billiga medel. Karola och Dan skriver att sjukhusområdet ligger avsides, tror inte något ställe i Falköping ligger avsides. Folktandvården ligger där, sjukhuset ligger där och de som bor på Anneborg anser nog inte att de bor avsides. Kollektivtrafiken går med jämna mellanrum. Det är inget argument som håller om man vill bespara skattebetalarna ca 80 miljoner kronor.

Karola och Dan skriver att socialförvaltningens flyttplaner skulle omkullkastas. Men tänk då på besparingen då man kunde gjort flytten i etapper och redan där minskat utläggen för dagens hyror, men det är klart att deras planer ej kan omkullkastats om det hade minskat låneskulden med 80 miljoner. Påståendet att det inte går att sälja Ranliden då fastighetsägare som de talat med säger att det sannolikt hade varit svårt eller till och med omöjligt att sälja fastigheter och tomt nära tågstationen, är märkligt. Skövde har stor brist på studentlägenheter. Kanske någon ser möjligheter med Ranliden.

Med sådana politiker så ser framtiden dyster ut för Falköpings kommun och dess invånare. När det gäller summor i 80-miljonersklassen handlar om att ta sitt politiska ansvar. Ni är ytterst ansvariga för detta ekonomiska haveri som med stor sannolikhet kommer att öka då de beräknade kostnaderna på 68 miljoner för ombyggnationen av Ranliden till kontor inte kommer att hålla.

Dan Gabrielsson

Direkt replik: Utveckling och politik är inte ett eget race

Svar till Dan Gabrielsson:

Att flytta in i gamla sjukhusets lokaler var Dan Gabrielssons vilja och han drev frågan på egen hand. Men politik och utveckling är inte ett ”eget race” utan ett gemensamt samarbete där man tar beslut som i sin helhet blir bäst för kommunens verksamheter och utveckling. Detta svarade vi i förra svaret. Dan Gabrielsson avgick den 10 maj vilket medför att han inte har aktuell fakta i frågan. Han var inte med på studiebesöket på sjukhuset och såg lokalerna och han var inte med i dialogen efter. Den dåvarande majoritet S,C och KD, tillsammans med tjänstepersoner enades om att lokalerna på gamla sjukhuset inte var bäst för kommunens verksamheter. Självklart har det tagits beslut, det vet Dan Gabrielsson att man gör. Ett av besluten var Dan Gabrielsson med och tog där vi tillsatte pengar till Ranliden i 2019 års budget. Tekniska nämnden med en socialdemokratisk ordförande har tagit fortsatt beslut om att upphandla renovering på Ranliden. Vi har valt att ta ett ekonomiskt ansvar och säga nej till dubbla kostnader och sämre lokaler för kommunens verksamheter. Vi fortsätter ta ansvar för Falköpings kommuns utveckling.

Karola Svensson (C)

Dan Hovskär (KD)

Relaterat: Insändare: Omdömeslöst av Svensson och Hovskär
Relaterat: Insändare: Utredning fixerad vid skuldfrågor
Relaterat: Arbetsmiljön i stadshuset utredd - visar på härskarteknik, sexism och negativ jargong