Här svarar Ulla-Britt Hagström (L) på insändaren från Göte Gunnarsson.


Relaterat: Djupt tacksam och rosenrasande på sjukvården

Först vill jag säga att jag är glad över alla patienter som upplever att sjukvården är bra. Det är för dig och andra jag fortsätter att vara med som politiker. Uppdraget som ordförande för styrelsen för Skaraborgs Sjukhus är nog det tuffaste ordförandeuppdrag jag upplevt under mina drygt 40 år som politiker. Men det är så oerhört lärorikt.

Skaraborgs sjukhus har drygt 40 yrkesgrupper. Av 135 medicinska kvalitetsindikatorer är 87 procent hos SkaS bättre eller lika med riksgenomsnittet. De ekonomiska ramarna till Skaraborgs Sjukhus är baserade på befolkningsunderlag i Västra Götalandsregionen. Styrelsen och ledningen gör allt för att ge bästa kvalitet till varje patient.

Jag håller med dig Göte Gunnarsson om att personalen sliter hårt. Det är mitt ”dåliga samvete” som ordförande att jag inte kan göra mera för att underlätta för personalen och utveckla arbetsmiljön positivt i den takt jag vill. Jag kan ändå konstatera att lönerna från att ha halkat efter i jämförelse med övriga sjukhus i regionen, nu kommit ikapp under de senaste två åren.

Givetvis tycker jag att personalen är värd högre lön. Det är en regiongemensam fråga.

Du ställer två frågor: Ja, jag är medveten om att huvudproblemet är bristen på sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. Vi har lätt att rekrytera från högskolan till det kliniska basåret, men vi måste bli bättre på att behålla erfarna sjuksköterskor.

Annons

Schemaläggning av arbetstid har stor betydelse för personalens känsla av god arbetsmiljö.

Du vill veta vad vi kommer att göra för att rätta till allvarliga problem. Just nu pågår en utredning om verksamhet och vårdplatser totalt inom hela SkaS verksamhet för att styra resurser så rättvist som möjligt. Flera utbildningsinsatser behövs. Det måste vara mera attraktivt att satsa som sjuksköterska. Vi satsar också på egna utbildningar tillsammans med högskolan.

Vi inför bonus för dem som hjälper till att rekrytera en medarbetare. Högre ersättning för obekväm arbetstid har införts. Hoppas att du fått några svar. Jag vill vara tydlig och gillar inte heller ”snömos”. Ulla-Britt Hagström (L), ordförande Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus