Svar: Under ett flertal år hade en kraftig nedgång av avgångsbetygen från årskurs 9 noterats och eftersom nedgången var så alarmerande beslutade Falköpings politiker att låta PWC göra en utredning av vad detta kunde bero på. Man hade tidigare anlitat PWC för liknande uppdrag och varit nöjd med företagets arbete.

Rapporten kom på hösten 2016 och den visade entydigt på att det var nödvändigt att ha större enheter på högstadiet för att erbjuda en likvärdig utbildning till alla elever. På de små högstadierna som bara har en- eller två parallellklasser är det nästan omöjligt att tillämpa det som idag kallas “kollegialt lärande” och som innebär att lärare planerar undervisningen gemensamt, har samma prov i sina klasser och utvärderar resultatet tillsammans. Detta är helt nödvändigt för att undervisningen skall bli likvärdig och det fungerar inte på för små enheter. På senare tid har det dessutom blivit allt svårare att rekrytera behöriga lärare till de små enheterna.

Liberalerna Falköping välkomnar den nya skolan men inser att ännu mer måste göras. I flera år har Liberalerna budgeterat mer pengar till själva verksamheten i sin budget. Det duger inte att ha en så låg skolpeng som vi har i Falköping. Lärarförbundet gör varje år en jämförelse mellan Sveriges olika kommuner hur mycket som satsas på skolan och då ser man att Falköping satsar för lite. I Lärarförbundets rankning hamnar Falköping på följande placeringar: allmän rankning plats nummer 232 av 290 kommuner, resurser - 278 meritvärde åk 9 - 245. Detta är självklart för dåliga siffror som vi Liberaler lovar att försöka förbättra om vi får ökat stöd i valet 2018. Vår devis är: Skolan först.

Annons

Skolan är viktig, eftersom den ger ungdomar möjlighet att följa sina drömmar och styra sina liv i den riktning de själv vill.

Falköpings ska ha en skola där alla elever kan trivas och utvecklas maximalt. Framtiden börjar i skolan.

Anna-Brita Fransson (L), Ledamot av kommunfullmäktige i Falköping

Läs mer:

Relaterat: Anton Eks fråga i #kandulova
Relaterat: #kandulova: Så svarade politikerna om skolsatsning
Relaterat: Skolfrågor i #kandulova
Relaterat: Fråga Falköpings politiker i #kandulova
Relaterat: Falköpingsbor, det här är #kandulova: Så gör ni