Ta en promenad i villaområden från 1940-, 1950- eller 1960-talen så har det byggts till, nya fönster i olika storlekar och former har satts in.

Stora inglasade uterum och trädäck har byggts utmed fasaden. Detta fanns väl inte när husen byggdes. Jag antar att allt detta inte är svartbyggen utan att de har fått godkänt av byggnadsnämnden.

Mycket märkligt med denna skillnad och hur olika man behandlar invånare i kommunen.

A.H.