Kommentar till Ingvor Bergman med fleras insändare angående Platåskolan:

Jag känner mig träffad av er kritik mot de synpunkter jag och "Oroliga lärare som också är föräldrar" anfört angående den planerade mastodontskolan.

Er kritik måste då också riktas mot den kommunala instansen Miljönämnden vad det gäller de alldeles för små ytorna för kommande elevers utevistelse på raster och annan avkoppling. Vad det gäller detta har vi samma åsikter.

I Er kritik står det "Det som skrivs i insändare och sociala medier är ofta antaganden och känslofyllda argument som inte bygger på fakta", Känslofyllt, skulle det vara något fel det? Det måste tvärtom vara grunden för denna viktiga framtidsplanering för det unga släktet.

Det är väl tvärtom det som saknas och man får uppfattningen att det enbart är fråga om skrivbordsteknikers ställningstaganden och man har glömt bort såväl elever som lärare. Jag vill då ställa bland annat följande frågor:

Är det känslofyllt då jag som grund lägger Boverkets och Sveriges kommunförbunds rekommendation att varje elev bör som skolgård ha 30 kvm yta? Här hamnar man en bra bit under hälften.

Är det känslofyllt då Miljönämnden framför ungefär samma åsikter i sitt yttrande?

Är det känslofyllt då man inte får någon personalparkering i anslutning till skolan utan lärarna hänvisas till Odenhallens parkering, enligt tekniska nämndens ordförande belägen en halv km bort, och lärarna skall gå denna sträcka i inte bara i sol utan även i ur och skur?

Annons

Är det känslofyllt då några av dem som på dagtid nyttjar Odenhallens parkering för de ändamål hallen egentligen är till för och undrar vem skall då ha förtur?

Är det känslofyllt om man tillför tankar kring hur det kommer att bli i femvåningsbyggnaden då eleverna skall ta sig ned till raster och andra uteaktiviteter och sedan upp igen? Är det då trappor som gäller eller skall det finnas tillräckligt med hissar? Jag tänker då främst på dem som kanske är såväl kroppsligt som mentalt svaga.

Gör en kursändring i er planering från en enbart teknisk skrivbordsprodukt till en kombination med det känslomässiga för individerna det gäller?

Då finner ni att området är alldeles för litet och ni måste söka ett annat. Kommunen är stor. Eller som jag tidigare ställt förslag på: Behåll och utveckla Kinnarpsskolan till exempelvis 400 elever. Då reducerar ni utrymmesbehovet för Platåskolan

Gunnar Lindén

Relaterat: Tänk till innan det är för sent
Relaterat: Massiv kritik från grannar mot nya jätteskolan: "Skrota planerna"
Relaterat: Trångt och risk för buller– här är miljönämndens invändning mot planen för Platåskolan
Relaterat: Synpunkter om Platåskolan - ”grundade på fakta”
Relaterat: Träng inte in nya skolan
Relaterat: Elvahundra elever låses in i Platåskolan
Relaterat: Insändare: Sök ny plats för skolan