Västra Götaland har mycket sämre och ineffektiv behandling av våra äldre än landet i genomsnitt. Nuvarande politiker i nämnden och fullmäktige i Västra Götalands läns landsting skämdes och beslutade att sluta rapportera om undvikbar vård på sjukhusens medicinavdelningar. Andra landsting fortsätter rapportera. Hur ska uppföljning av kvaliteten annars gå till?

Vi inom det nya lokala partiet Regionens framtid tycker att fakta är viktigt. Vi har kompetens från apotek, äldreomsorg, primärvård och specialistvård. Ja, Sverige har en specialistvård i världsklass men tyvärr gäller det inte primärvården enligt tabell i Dagens Samhälle.

Sverige hör till bottenskiktet. Att det finns en mycket vanlig åkomma som ökar kraftigt med åldern är dåligt känt. Den åkomman heter hjärtsvikt och har många gånger obehandlad sämre prognos än cancer. Hjärtsvikt är en vanlig åkomma som leder till köer på akuten och överbeläggning på medicinkliniker.

Helt nyligen redovisades att i vår region har vi flest utskrivningsklara i hela landet. Om många läggs in i onödan blir det många som också skrivs ut – eller hur?

Dålig kvalitet i primärvården som politiker beslutat dölja genom att sluta rapportera i kvalitetsregister belastar sjukhusvården. Mer resurser till vården kommer behövas den kommande mandatperioden skrev Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) nyligen. Främst på grund av att antalet äldre ökar kraftigt.

Annons

Vi i Regionens framtid vill arbeta med ökad kvalitet i primärvården och inte bara förlita oss på mer statliga pengar. Ett lokalt utökat samarbete mellan vårdcentraler och kommuner för medborgarnas livskvalitet är viktig att prioritera.

För det nya lokala partiet Regionens framtid i regionvalet: Maj-Britt Elmvik, leg. apotekare, Britt Hallgren, pensionär, Merja Henning, överläkare, Dan-Axel Möllengård, politiker Morgan Larsson f.d. polis