Unga tjejer får ofta höra förnedrande kommentarer om sig själva. De blir hatade på nätet om de säger vad de tycker, de är vana att vara de som inte blir lyssnade på och inte sedda. De är vana att vara de som får stå ut med allt. #metoo har gett en stark röst för allt detta och nu måste vi ta nästa steg, det krävs en förändring.

Det har ställts för höga krav på tjejerna att de ska stå för lösningarna på det som borde vara det självklara, att alla tjejer och killar, kvinnor och män ska leva sida vid sida och ha lika rättigheter och möjligheter på riktigt. Det ska vara självklart med lika lön för likvärdigt arbete, att fördelningen av arbetsuppgifter i hemmet inte tynger ner kvinnan mer, att föräldraansvaret är delat, att mäns våld mot kvinnor och sexuella trakasserier upphör. Det är dags för män att ta ansvar.

Tidigt lär sig små pojkar att vara på ett visst sätt bara för de är killar. En kille ska vara tuff, inte gråta och klä sig på ett visst sätt. Dessa negativa mönster måste brytas. Killar ska veta när det är stopp och vara bra förebilder.

Vi i Vänsterpartiet vill därför att en riktad satsning för pojkar och unga killar genomförs i skolan för att motverka negativa machokulturer som i förlängningen kan leda till olika typer av våld såsom sexuella trakasserier, sexuellt våld, våld mot kvinnor och våld mot andra män.

Annons

Vi vill utveckla sex- och samlevnadsundervisningen i skolan med fokus på den nya samtyckeslagstiftningen och vi vill att arbetet med att motverka hedersrelaterat våld prioriteras.

Ingen flicka eller pojke ska begränsas i vilket liv de vill leva, vem de vill älska och vara tillsammans med. Mäns våld mot kvinnor fortsätter att vara ett allvarligt samhällsproblem som drabbar kvinnor, barn och anhöriga. Det är oacceptabelt. Endast i ett jämställt samhälle kan vi på allvar komma åt den problematiken.

Men där är vi inte än, därför vill vi i Vänsterpartiet öka grundstödet till Kvinnohuset Tranan och Tjejjouren Elina. Att alla oavsett kön ska ha samma förutsättningar och rättigheter borde vara en självklarhet, men så är det inte. Jämställdhet kommer inte av sig själv.

Det kommer av att vilja och genom ett systematiskt arbete. De barn som växer upp idag ska vara den första generationen som lever i ett fullt ut jämställt samhälle. Det måste vara målet för oss alla.

Mia Nortunen Vänsterpartiet Skövde, Alicia Ankarström Vänsterpartiet Skövde, Ida Gunnarsson Vänsterpartiet Skövde, Mats Karlsson Vänsterpartiet Skövde