Bland annat har jag berört avsaknaden av tillräckliga utrymmen för raster och fritid vilket resulterar i, som på många andra ställen, instängdhet och många gånger mobbning i stället för hälsobringande självverksamhet. Jag har också bland berört. avsaknaden av parkeringsplatser för personalen. Vid det hållna samrådsmötet rådde stor enighet om bland annat dessa ställningstaganden. Man förklarade området för absolut olämpligt och efterlyste en annan plats som på ett godtagbart sätt kunde tillgodose nämnda behov.

I slutskedet framförde jag också en annan lösning nämligen att låta Kinnarpsskolan bli en enhet för högstadiet liksom det är i dag. Där har man uppnått mycket fina studieresultat med 82 % behöriga lärare, alltså betydligt bättre än riksmedeltalet. Det är således en fint fungerande enhet. Varför då dra in till det planerade komplexet i stan?

Då finge man ju också en fin geografisk spridning med högstadieskolor i Falköping och Stenstorpsskolan norrut samt enheten i Floby för den västra kommundelen. Varför inte ge den södra delen av kommunen en enhet?

Förslagsvis bör Kinnarpsskolan dimensioneras för 300 till 400 elever. I motsvarande tal minskar det behovet av utrymme i den planerade mastodontskolan.

Om politikerna tog sig själva i kragen så kunde man till denna del uppfylla löftena i partiprogrammen i valrörelsen, där man skulle arbeta för utveckling av landsbygden? Detta vore väl ett bra exempel på att lätta på det politiska samvetet!

Annons

Vid samrådsmötet sammanfattade jag avslutningsvis dessa tankegångar och de fick gott gehör.

Gunnar Lindén