Först av allt vill vi beklaga de hjärtproblem som drabbat dig. Därefter vill vi understryka det du ger uttryck för i din insändare och försöka svara på dina två frågor.

Relaterat: Djupt tacksam och rosenrasande på sjukvården

Medarbetarna är sjukvårdens viktigaste resurs. Utan alla duktiga medarbetare skulle vården stanna. Just därför har vi under den senaste mandatperioden haft sjukvården och medarbetarna i fokus. Vi har gjort kraftiga ekonomiska förstärkningar av sjukvården generellt vilket innebär att man på sjukhusen kunnat premiera befintliga medarbetare eller anställa fler – bara förra året ökade antalet anställda i regionen med 1 500 personer.

Relaterat: Insändare: Göte får svar av Ulla-Britt

Sommarmånaderna brukar samtidigt vara extra tuffa när många av arbetskamraterna går på semester. Vissa avdelningar, medicinska insatser och ingrepp kräver sammansatta team av t ex läkare,sjuksköterskor och undersköterskor,ibland också mellan olika specialiteter. Saknas en funktion kan ingreppet inte genomföras varför man på vissa håll valt att samordna resurser och medarbetare så att verksamheten kan hållas igång, vilket måste vara utgångspunkten.

Men förutom ekonomiska förstärkningar, har vi faktiskt också från centralt håll inlett och öronmärkt en mängd satsningar destinerade direkt till medarbetarna. Vi har fortsatt och utökat satsningen på betald specialistutbildning för sjuksköterskor. Vi har arbetat fram fler modeller för lönekarriär. Vi har påbörjat ett arbete med arbetstider och uppgiftsväxling så att varje medarbetares kunskap kan användas på bästa sätt, där inte minst sjuksköterskorna avlastas arbetsuppgifter.

Annons

Vi har ökat möjligheterna till kompetensutveckling och påbörjat arbetet med att göra löner och ersättningar mer konkurrenskraftiga. Vi har också fördubblat OB-natt och höjt OB-helg för dem som tar de extra tuffa passen.

Vi är givetvis inte nöjda. Det finns en mängd pusselbitar som måste läggas på plats och det finns inga snabba genvägar.Däremot kan vi lova att fortsatt ha fullt fokus på medarbetarna och arbeta för en förbättrad arbetsmiljö där alla våra duktiga medarbetare trivs, mår bra och känner att de räcker till och uppskattas för det fantastiska arbete som de utför.

Vi är övertygade om att våra ansträngningar påsikt kommer att göra nytta.

Linn Brandström (M), ersättare i personalutskottet samt regionkandidat Västra Götaland

Charlotte Nordström (M), regionkandidat Västra Götaland