Tåg - var god dröj! Så kan man sammanfatta måndagens omfattande strul i tågtrafiken.

Tillsammans med tusentals andra resenärer försökte jag nå mitt resmål under denna, minst sagt, kaotiska måndag!

Ett urspårat tåg vid Flen och en nedriven kontaktledning mellan Vårgårda och Alingsås satte effektivt käppar i hjulen för tågtrafiken i stora delar av landet.Det blir en dominoeffekt i hela tågsystemet när det uppstår en störning av något slag.

Den här typen av händelser visar med all önskvärd tydlighet att systemet inte är så robust man rimligen kan kräva. Regeringen med Miljöpartiet i spetsen påför gärna landets bilister allsköns skatter för att, som de säger, styra över resande och gods från väg till järnväg.

Samma politiker strider med näbbar och klor för att bygga nya höghastighetsjärnvägar mellan Stockholm, Göteborg och Malmö.

Men bromsa in hästarna och kom ut i verkligheten för en gång skull!

Skatter på godstransporter och privatbilister skall styra över dessa till järnväg, säger regeringen. Jo,jo, med de ständiga driftstörningar järnvägssystemet drabbas av, är inte tåget ett relevant alternativ för person och godstransporter. I vart fall inte för de transporter som har en tid att passa.

Regeringen, med främst Miljöpartiet, driver frågan om höghastighetsjärnväg,ett projekt där några få skall få möjligheten att fara fram som skottspolar mellan våra storstäder. Samtidigt skall de som reser lokalt eller regionalt, vilket är de stora resandevolymerna, hålla tillgodo med ett hårt nedslitet järnvägsnät med stora driftstörningar, vilka alltjämt kommer att fortgå.

Annons

Ingen skall försöka slå i mig att det blir några stora satsningar på det ordinarie järnvägsnätet efter det att man tömt kassan för att bygga höghastighetsbanor mellan våra storstäder. Finns det inte nog med pengar idag för en rejäl upprustning, lär det inte finnas sedan heller.

Det som krävs för en driftsäker tågtrafik är en rejäl översyn, men framför allt, en genomgripande upprustning av hela järnvägssystemet. Det kan vara nödvändigt med nya dragningar av spår och kanske rent av väcka upp nedlagda linjer. Som läget är idag, stannar hela systemet upp om det blir stopp på en plats. Det finns inga eller mycket begränsade möjligheter att komma förbi hindret.

Med fler spår och nya linjedragningar kan trafiken fungera bättre även om det för tillfället är stopp på en plats. Dessutom medger ett sådant system ett effektivare sätt att utföra nödvändigt underhåll. Med andra ord, det går att skapa ett driftsäkert och effektivt järnvägssystem för avsevärt mindre pengar än det föreslagna höghastighetsprojektet.

För den vanliga resenären och för godstransporterna är det viktigare att tåget kommer fram överhuvud taget än att det går snabbt mellan några få orter i landet.

Sverigedemokraterna kommer att prioritera ett väl fungerande järnvägsnät före ett dyrt skrytbygge med höghastighetståg.

Thomas Morell, kandidat till riksdagen för Sverigedemokraterna