Regeringen har beviljat pengar till kommunerna, dock ej öronmärkta, som kan användas. Man kan hjälpa men vägrar att göra det. Dessutom med ett stort överskott i budget. Det skorrar falskt, är svårt att förstå och inte särskilt välbetänkt.

Var finns hjärta och sinne för ensamkommande flyktingar? Det finns kommuner ute i landet som gått en helt annan väg och beviljat medel för ensamkommande flyktingar. Vi är många som undrar vad som pågår. Låt behovet få styra och inte principerna.

Martin Sandström