Det finns en tydlig majoritet i Sveriges riksdag för att tillåta gårdsförsäljning av öl och vin. Riksdagen har tagit ett tydligt beslut om att man vill ha gårdsförsäljning i kombination med att också kunna behålla systembolaget.

Även Finland har ett systembolagsmonopol och där har man tillåtit både gårdsförsäljning och dessutom en utökad försäljning av starkare öl i vanliga livsmedelsaffärer. Men S-regeringen har stängt dörren till gårdsförsäljning i Sverige, det leder enbart till minskade möjligheter till jobb och utveckling på landsbygden.

S-regeringens motstånd motarbetar landsbygden och alla de nya företag som kan starta och växa på landsbygden. Sedan ett antal år tillbaka har produktion av öl, vin och cider blivit allt vanligare i Sverige och samma produktion är ofta en stor turistattraktion i övriga Europa.

Men svenska producenter lider av att inte kunna sälja sin produkt direkt till besökare och turister utan måste istället hänvisa turisterna till Systembolaget. Detta uppfattas mycket märkligt av utländska turister, att de kan se på produktionen och smaka på produkterna, men att de sen inte kan få köpa med sig en flaska öl eller vin ifrån gården.

Sverige har haft två utredningar om gårdsförsäljning och den senaste utredningen pekade tydligt på att det är fullt möjligt att ha både gårdsförsäljning och systembolaget kvar under vissa förutsättningar. Finland har gått ännu längre i sitt arbete och har redan tillåtit gårdsförsäljning. Det som är möjligt i Finland är ju självklart lika möjligt i Sverige.

Annons

Trots stor majoritet och ett riksdagsbeslut så har nu de nya stödpartierna, Centern och Liberalerna till den socialdemokratiska regeringen, förhandlat bort ett införande av gårdsförsäljning i den så kallade Januari-uppgörelsen. De har istället gått med på att förhala detta och utreda det på nytt under 2020, det som redan är utrett ska utreda sig en, vilket bara kastar bort värdefull tid och fördröjer införandet ytterligare.

En ny utredning som sker tidigast 2020 kommer att göra det nästan omöjligt att hinna införa gårdsförsäljning under denna mandatperiod. Istället borde Sverige omgående införa en försöksperiod på minst två år i Sverige av gårdsförsäljning av öl och vin liknande Finlands modell, därefter kan vi utvärdera exakt hur vi ska permanenta gårdsförsäljningen i Sverige efter försöksperioden. Detta skulle gynna landsbygden och nya jobb.

Det är bedrövligt att Socialdemokraterna tillsammans med stödpartierna Centern och Liberalerna nu bidrar till att försena nya jobb och nya arbetstillfällen på landsbygden.

Medan Europas bönder kan ta del av en ökad turism, ökat landsbygdsföretagande och möjlighet till fler näringsben på landsbygden får Sveriges lantbrukare,vinodlare och bryggerier nu snällt stå och se på. Att öppna uppför gårdsförsäljning skulle kunna ge många nya jobb på landsbygden både inom produktionen men framför allt inom turistnäringen - att säja nej till eller förhala detta är oansvarigt och rent av landsbygdsfientligt.

Sten Bergheden, (M), riksdagsledamot Skaraborg