Detta är dock en påverkansmöjlighet som går många förbi, även ungdomar. När man pratar med Skaraborgs unga är intresset mycket svalt jämfört med hur det såg ut inför höstens riksdagsval. Kanske är det skolorna som misslyckas med undervisning om EU, kanske är det mediernas närmast obefintliga EU-rapportering eller kanske är det EU’s avlägsenhet som gör att EU känns irrelevant för unga, särskilt för ungdomar på landsbygden som redan känner sig långt från maktens centrum. Oavsett orsaken till detta ointresse är det alarmerande. Aldrig har ett val varit så viktigt, framförallt för just ungdomar.

Vad som gör detta val särskilt viktigt är nationalistiska och antidemokratiska krafters starka framväxt i EU’s medlemsländer. I de nationella parlamenten är detta old news, men i EU-parlamentet har de hittills haft begränsat inflytande. Tack vare sin principiella ovilja gentemot EU har de misslyckats med att använda unionen som ett medel för sin politik. Under nästa mandatperiod kan det dock bli ändring på det. Inför kommande val organiserar sig dessa grupper för att reformera EU inifrån och försvaga EU’s ställning och då även den potential som EU-samarbetet har. Detta är rätt väg att gå endast om man vill blicka mot det förflutna samtidigt som man förbiser de ödesfrågor som vår generation kommer att behöva hantera, där nära internationellt samarbete är enda lösningen.

Annons

Den första av dessa ödesfrågor handlar om flyktingmottagande. Inom de närmsta 50 åren kommer vi inte bara att se flykt från krig och förföljelse, utan även klimatflyktingar vars möjlighet att återvända är obefintlig. Om nationalisterna får som de vill så kommer EU’s flyktingmottagande att begränsas och EU’s redan nästan ogenomträngligt starka yttre gräns stärkas. Vill man se ett humant, ansvarstagande och samordnat flyktingmottagande, där EU tar ett större gemensamt ansvar för att hjälpa utsatta, vore detta katastrofalt.

Den andra frågan är den om medlemsländernas ställning på den globala marknaden. I en samtid där USA intar en allt mer protektionistisk hållning och Kina fortsätter växa och använder investeringar utomlands som ett medel för att säkra sin geopolitiska position är det aldrig så viktigt att EU:s medlemsstater står enade för att klara den internationella konkurrensen. Samtidigt måste vi fortsätta stå upp för frihandel som det medel för fred och tillväxt der är. Vill vi fortsätta leva i en stabil ekonomi med en stark ställning globalt måste EU-samarbetet och dess liberala grundvalar värnas.

Den sista och viktigaste frågan är den om klimatet. Om vi, som nationalisterna vill, lägger ansvaret på enskilda stater kommer vi bygga in oss i ett fångarnas dilemma där vi lägger skulden och ansvaret på varandra istället för att samverka för att säkra en hållbar energiförsörjning, teknikutveckling och infrastruktur gemensamt. När vi misslyckas med att genomföra de kraftfulla åtgärder som krävs för att undvika allvarliga klimatförändringar får vår generation som får ta smällen.

För oss unga som har hela livet framför oss är det alltså mycket angeläget att nationalistiska krafter motarbetas på EU-nivå, och den naturliga motpolen till dessa rörelser är Centerpartiet och andra liberala rörelser i Europa som tar den fria rörligheten, klimatet och asylrätten på allvar. Vi förstår att gemensamma problem kräver gemensamma lösningar. Låt inte äldre generationers bakåtsträvande bli vad som avgör din framtid, rösta för ett öppet och ansvarstagande EU som tar sig an framtidens utmaningar tillsammans!

Moa Karlsson, ordförande CUF Skaraborg

Eu
Val