I våras togs ett historiskt beslut om att uppgradera dödens väg E20 till fyrfältsväg genom Skaraborg. Detta historiska beslut om satsningen på E20 är en överenskommelse mellan fyra parter. E20 är en nationell väg och i grunden regeringens och riksdagens ansvar. När den rekordstora budgeten på 522 miljarder för infrastruktur skulle bokas i våras fanns nationella önskemål om infrastrukturprojekt på 1400 miljarder dvs tre gånger budgeten. Trafikverket rekommenderade i denna budget att Skaraborg skulle få nöja sig med en 2 + 1 väg. Nämnas kan att Miljöpartiet i detta skede gick ut och anklagade regeringen för att satsa för mycket på vägar och för lite på järnväg.

Ett unikt samarbete som förenade hela Skaraborg med näringsliv, region och Skaraborgs kommuner gick då in och utlovade att skjuta till pengar för en fjärde vägbana när bygget ändå skulle ske. Detta löfte kom till med hänsyn till trafiksäkerhet och framförallt det behov hela Skaraborg har av ökad tillväxt. Det har tagit lång tid att få fram denna överenskommelse men nu är den klar och vi såg alla fram emot att nu kunna fokusera på andra frågor för Skaraborgs bästa. Miljöpartiet har i kommuner runt om i Skaraborg protesterat mot denna medfinansiering liksom man även gjort i regionfullmäktige.

I Lidköping väljer nu majoriteten som består av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet att skjuta upp det formella beslutet om delfinansiering tills efter valet den 14 september. Under debattkväll med näringslivet kommer frågan upp om varför man väljer att skjuta på beslutet upp och man framför att det sänder ut felaktiga signaler till näringslivet som behöver en positiv energi.

Miljöpartiets representant som även är en av deras representanter i regionfullmäktige informerar då om att vid ett eventuellt regeringsskifte och då med Miljöpartiet vid makten kan mycket väl beslutet om att kommuner och näringsliv skall medfinansiera rivas upp. Eftersom Miljöpartiet protesterat mot den infrastruktur budget som är lagd från Regeringen med motivet att det är för lite till tåg i förhållande till väg så lär de inte göra ett lappkast och ändra denna budget till att bli mer pengar till vägar. Miljöpartiet har även gång på gång pläderat för att 2 + 1 väg är trafiksäkert och en tillräcklig utbyggnad och har visat att de inte har för avsikt att ge sig i den frågan. Vi ger oss heller inte och vi skall se till att E20 byggs ut.

Det innebär konkret att valet nu även handlar om det historiska beslut om infrastruktur som så viktigt förenat hela Skaraborg i en gemensam framtidsvision.

Pär Johnson Riksdagskandidat Folkpartiet

E20