Replik till Kristina Adolfsson, färdtjänsttagare:

Tack för att du hör av dig. Det stämmer att vi har en hög kundnöjdhet och vi är stolta över att vi tillsammans med våra uppdragsgivare och trafikföretag kan möjliggöra resor för de människor som behöver stöd för att resa.

När det gäller att mäta kundnöjdhet använder vi i likhet med flera av våra kollegor i landet ett externt företag vilket även innebär att vi kan jämföra oss nationellt. Varje dag rings ett antal slumpmässigt utvalda kunder upp och får ett antal frågor om sin senaste resa. Det handlar om allt ifrån beställning till hur resan genomförts. I dessa undersökningar placerar vi oss i det absoluta toppskiktet.

Utöver det arbetar vi också hela tiden tillsammans med våra uppdragsgivare och partners för att fånga upp brister och åtgärda dem, bland annat med hjälp av synpunkter från våra kunder.

När en kund inte blir nöjd ligger det ligger i allas intresse att ta reda på vad det är som brustit och vi har aldrig för avsikt att ignorera eller dölja något. Vi är ödmjuka inför det viktiga uppdrag som vi har.

Vårt mål är trygga resor för våra kunder och en miljömässigt och ekonomiskt hållbar verksamhet för våra uppdragsgivare. För att vi ska kunna nå alla dessa mål är det nödvändigt att hela tiden följa verksamheten och fånga upp eventuella brister som kan finnas.

Annons

Henrik Kjellberg, Västtrafik

Relaterat: Är verkligen så många nöjda med Västtrafik?
Relaterat: Replik om färdtjänst på avvägar
Relaterat: Insändare: Färdtjänst på avvägar?