Äntligen har min arbetsplats, Ortopedkliniken i Skövde, gjort sig hörda och blivit hörda på i media. Mina arbetskamrater har larmat om hur situationen ser ut, att vi saknar resurser för att bedriva en patientsäker vård.

Det pratas mycket om läkarnas ansträngda situation samt om bristen på sjuksköterskor. Allt detta stämmer och jag ser det med mina egna ögon varje dag. Tyvärr finns det mer som brister. Jag och mina medicinska sekreterarkollegor arbetar i dag under mycket pressade förhållanden. Vi har sedan lång tid tillbaka behov av mer personal. Vi har långtidssjukskrivningar, stor personalomsättning, pensionsavgångar, svårt att rekrytera och knappt om resurser.

Relaterat: Sjukhusledningen om ortopedernas oro

Ovanstående förhållanden gör det svårt att prioritera arbetsuppgifterna och upprätthålla patientsäkerheten. Nödvändiga journalanteckningar riskerar att inte finnas tillgängliga när vårdpersonalen behöver dem. Remisser, brev och annan korrespondens kring och till patienten kan bli försenade och kallelser riskerar att inte komma fram i tid till patienten.

Detta är bara några exempel på scenarier vi brottas med. Jag vet att vår arbetsmiljö och behovet av fler medicinska sekreterare inte är unikt för oss på ortopedkliniken. Så här ser det tyvärr ut hos många verksamheter på sjukhuset.

Relaterat: Riktade åtgärder löser krisen på ortopeden?

För att titulera sig medicinsk sekreterare krävs en eftergymnasial utbildning på två år, i Skövde förlagd via Yrkeshögskolan. För att vi ska kunna rekrytera nya medarbetare och uppmuntra fler till att utbilda sig inom vårt yrke behövs en lönesatsning och möjlighet för oss att kunna påverka vår individuella löneutveckling.

Annons

Relaterat: Läkare varnar för akut kris på sjukhuset

Idag ligger ingångslönen på 22 000! Vi är en yrkesgrupp som finns till för att utföra det mesta av det administrativa arbetet som krävs på kliniken och kring patienten. Vi avlastar och underlättar arbetet för läkare och övrig vårdpersonal. Om vi blir fler, om det satsas på oss, kan vi underlätta och ta över fler arbetsuppgifter från andra yrkeskategorier vilket i sin tur kan leda till att vårdpersonalen får göra det de är bäst på och utbildade till, nämligen att vårda patienterna. Allt detta sammantaget leder till en stor frustration. Vi är en grupp som gärna arbetar hårt och gärna tar på oss mer arbete. Vi är öppna för att förbättra och utveckla verksamheten, att rätt person ska ha rätt arbetsuppgifter. Vi finns också och vi får inte glömmas bort, vi är medicinska sekreterare!

Sekreteraren