Svar till Erik Andersson: Bräcke diakoni: Närhälsan Oden har visst gjort fel

Som Erik Andersson på Bräcke Diakoni mycket väl vet så är diagnosregistrering och vårdtyngdssystemet ACG ett komplext system och ökat antal diagnoser innebär inte automatiskt en ökad ersättning. Diagnoserna ”dras” bara en gång var 15:e månad in till regionen och vi får bara betalt en gång även om vi har registrerat diagnosen flera gånger i vårt system. Max tio diagnoser går in i bedömningen för ACG. Irrelevanta diagnoser som du hänvisar till är inte irrelevanta för patientens totala sjukdomsbild.

Det innebär, såsom Erik Andersson vill påskina, att era försämrade möjligheter att leva upp till invånarnas förväntningar inte kan härledas till vårt förbättringsarbete och ökade tillgänglighet. Detta då granskningen inte tagit ställning till huruvida Oden vårdcentral har fått mer intäkter eller inte.

Historiskt sett har vi på Närhälsan Oden vårdcentral varit mindre bra på att registrera diagnoser, något som vi har haft förbättringspotential i. Men nu har vi fått bättre kontinuitet på vår bemanning och vi arbetar aktivt med uppgiftsväxling vilket gör att vi kan jobba mer effektivt. Detta är några delar som gör att vi har kunnat förbättra helhetsgreppet av vårt administrativa arbete på vårdcentralen för att ge våra patienter en trygg och god vård. I de fall där det blivit fel i förhållande till våra riktlinjer har vi förbättrat och förfinat vårt arbetssätt, men det har aldrig funnits ett uppsåt, inte heller bevis på att vi skulle ha tillskansa oss ersättning som vi inte ska ha.

Annons

Vi föreslår att vi istället för att tjafsa med varandra hellre arbetar tillsammans för att ge Falköpingsborna den bästa vården, då alla resurser krävs för att klara framtidens utmaningar.

Susanne Lidén

Primärvårdschef Närhälsan

Relaterat: Bräcke diakoni: Närhälsan Oden har visst gjort fel
Relaterat: Teamet på Oden: ”Vi brinner för diabetesvården” – har förbättrat hälsovärden
Relaterat: Närhälsan Oden riskerar tappa stor del av sin ersättning