Vi är fortfarande övertygade om att en saklig utredning hade behövts i det läge som uppstod i våras. Saker och ting behöver komma upp till ytan och hanteras så att alla som varit en del av det som hänt får prata med varandra, dra lärdom av det skedda och sedan lägga det bakom sig. Vi försökte få gehör för våra idéer om hur frågan kring vårens händelser borde hanteras men fick tyvärr inget stöd i denna fråga.

Vårt uppdrag är att fokusera på det politiska arbetet. Det är det våra väljare förväntar sig.

Vi socialdemokrater är mycket medvetna om det ekonomiska läget och politiska utmaningar kräver att vi nu lägger "dåtiden" åt sidan. De politiska sakfrågorna måste nu få fullt fokus. Vi socialdemokrater kommer fortsättningsvis att lägga all vår kraft på att utöva en konstruktiv och saklig oppositionspolitik.

Vi kommer på olika sätt, med utgångspunkt ifrån den skuggbudget som vi lägger i november, att presentera vår politik och våra lösningar på de utmaningar vi som kommun står inför. Våra prioriteringar under tiden i majoritet har varit att arbeta för att utveckla vår kommun. Vår målsättning är att presentera en stark budget som fullföljer våra ambitioner för att säkra vård, skola och omsorg i enlighet med en klassisk socialdemokratisk ideologi.

Vi ser nu fram emot sakliga och konstruktiva politiska diskussioner med kommuninvånare och övriga politiska partier.

Annons

Den socialdemokratiska fullmäktigegruppen genom

Johanna Svensson

ordförande socialdemokratiska fullmäktigegruppen

Kelesh Hussein

ordförande socialdemokraterna i Falköpings kommun

Ingvor Bergman

gruppledare socialdemokratiska fullmäktigegruppen

Relaterat: Dan Gabrielsson om agerandet: "Det var en masspsykos"
Relaterat: Hon hoppar av efter turbulensen i Falköpings stadshus
Relaterat: Perspektiv: Samma beskyllningar utan grund