Det visar satsningen ”Mer Digital”, anordnad av Sunne kommun och Telia, där Högskolan i Skövde står för forskningsinsats.

Under tre dagar i januari bjöds 300 pensionärer, som var nyfikna på att lära sig mer om digital teknik, in till utbildningen i Sunne. Eva Söderström, biträdande professor i datavetenskap, fick tillsammans med Jesper Holgersson, lektor i Informationssystemutveckling, i uppgift att undersöka vilken effekt en utbildning av detta slag faktiskt får på deltagarnas attityder och beteenden.

Svarade på enkät

Samtliga deltagare fick därför svara på en enkät före och efter utbildningen. Dessutom genomfördes intervjuer med 11 deltagare en månad efteråt. Resultatet? En övervägande majoritet blev mer digitala, som en direkt följd av utbildningen.

Många deltagare har flyttat fram gränserna för sina digitala vanor. Exempelvis uppskattar 70 procent att de använder IT mer nu, jämfört med tidigare, säger Eva Söderström, och fortsätter:

– Även om tekniken finns kvarstår trösklar. Inte minst på grund av kunskapsbrist och teknikrädsla. Före utbildningen fanns en större rädsla för digital teknik, och i viss mån dåligt självförtroende. Och det handlar inte om ointresse. För viljan finns. Men efter utbildningen vågar man mer. Eller som en deltagare uttrycker: ”det kanske inte är så farligt att trycka på knapparna och försöka”.

Sociala aspekter

För merparten av de äldre handlar nyttan av den digitala tekniken om två huvuddelar: sociala aspekter (exempelvis hålla kontakten med släktingar och bekanta via skype och sociala medier) och e-tjänster, som banktjänster och vårdtjänster.

Annons

Efter utbildningen uppger också 9 av 10 deltagare att de fått en mer positiv inställning till digital teknik.– Det är en vinst både för individen och samhället i stort. I många sammanhang är digital kommunikation ett krav. Och med allt fler äldre som är i behov av, exempelvis, vårdtjänster finns det en tydlig samhällsnytta, säger Jesper Holgersson.

Över generationsgränserna

Formen för utbildningen, med en fysisk workshop, visade sig också vara en fullträff. Inte minst tack vare interaktionen med utbildarna: åttondeklassarna.

– Att se hur 80-åringarna och högstadieungdomarna jobbade tillsammans var rörande. Så en sådan här utbildning, och den mötesplats den innebär, bidrar till att skapa en förståelse över generationsgränserna, säger Eva Söderström.