Det bolag som de företrätt försattes i konkurs 2016, men bokföringsproblemen började flera år tidigare.

De har bland annat inte sett till att det funnits verifikationer för en skuld på 2 143 498 kronor och en fordran 416 031 kronor. Detta har skett under perioden 23 oktober 2013 och 31 december 2014.

Under perioden 1 januari 2015 fram till likvidationen 19 april 2016 har man inte bokfört något överhuvudtaget.

Åklagaren menar att brottet är att anse som grovt efter att det rört sig om mycket stora belopp och att det skett systematiskt.

Näringsförbud

Åklagaren yrkar också på att en av företagarna ska beläggas med näringsförbud under fem år. Detta för att mannen grovt åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamheten och gjort sig skyldig till brott.

Mannen erkänner bokföringsbrott av normalgraden, men när det gäller perioden då det helt saknats redovisning kan han varken erkänna eller förneka. Detta eftersom han inte har några minnesbilder av det året.

Hans kollega förnekar brott.