På fredag kväll blir det tipspromenad från Skattegårdens bakstuga i Jäla, men inte vilken som helst. Deltagarnas väg kommer att lysas upp av marschaller och månljus, och de får vara beredda på att spöken och andra varelser kan förekomma längs med vägen. Vid starten/målet kan man ladda upp eller hämta sig med kaffe, korv och bröd