Den otäcka händelsen inträffade för två veckor sedan. Jan-Eric Karlsson berättar att en granne på morgonpromenad med sin hund gjorde den makabra upptäckten i hagen. Tio av besättningens 25 får av allmogerasen Klövsjöfår låg ihjälbitna.

– Det var en otäck syn. Tio får var döda och två tvingades vi avliva för att de var så svårt skadade, säger fårägaren som i ett slag fick sin besättning reducerad till hälften.

Länsstyrelsens rovdjurexpert har konstaterat att det var lodjur som dödat fåren efter att ha besiktat kropparna och säkrat spår, små och stora tasspår. Att så många får dödas är ovanligt, berättar Jan-Eric Karlsson

– Ett ensamt lodjur nöjer sig med att döda enstaka djur som den äter sig mätt på. I det här fallet var det en hona med ungar som gick till angrepp, troligtvis för att lära ungarna hur man tar ett byte.

Honan har bitit ihjäl fåren genom att ta ett grepp om halsen så djuret kvävts och sedan har ungarna fått äta.

Fåren får nu vara inne dygnet runt för att sedan få gå ut enbart dagtid.