Företaget lämnade den 31 mars 2015 in en anmälan om varsel på grund av att driften skulle sänkas, förändringen skulle träda i kraft den 21 maj. Staten konstaterar därför att med ett varsel av den här storleken borde beskedet kommit fyra månader innan det verkställdes.

Företaget har hävdat att det inte handlat om en neddragning, utan i många fall har det handlat om en övergång där personer erbjudits fortsatt anställning. En del av de som varslats var också provanställningar.

Jokarjo anser också att som avtalet var skrivit mellan företaget och Migrationsverket har de inte medvetet låtit bli att varsla Arbetsförmedlingen i tid. De tycker att avgiften därför skulle skrivas ner till noll.

Parterna enades efter ytterligare bevisning att varselavgiften skulle sänkas till 29 700 kronor.

Båda parter ska stå för sina rättegångskostnader.