Jordskalvet slog till runt halv elvatiden i går, och mätte 2,6 på Richterskalan.

- Ett sådant skalv känns ordentligt och kan märkas uppemot tiotals kilometer runtomkring, säger Reynir Bödvarsson seismolog vid institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet.

Området kring Vänern är en av få platser i Sverige som har haft liknande skalv förut men de brukar hända mellan några år eller tiotals års mellanrum berättar Reynir Bödvarsson.

Anledningen till skalvet ligger i bildandet av jordskorpan för miljontals år sedan.

- Det finns vissa områden som är svagare än andra helt enkelt. Området kring Vänern är ett sådant, säger Reynir Bödvarsson.

I Sverige sker cirka 800 skalv per år men de flesta märks inte. Men de skalv som mäter 2 eller högre på Richterskalan märks av människor.

Skalvet i Otterbäcken som mätte 2,5 ska ha känts som lätta skakningar närmast dess epicentrum och i norra Skaraborg kan det mer ha märkts som ett dovt muller, uppger TT.

Skalvet kom inte som någon överraskning för Reynir och hans kollegor.

- Vi kan förutse att det ska hända bara inte när, säger han.