LIDKÖPING

Lidköping får Skaraborgs första närakut.
Foto: Bertil Ericson / TT

En närakut kan liknas vid en förstärkt jourcentral där det finns möjlighet till viss röntgen och konsultation av sjukhusens specialistläkare. Närakuten i Lidköping kommer att ha öppet på kvällar och helger, de tider som även en jourcentral brukar ha öppet.

- Närakuterna ersätter inte nuvarande sjukhusakuter utan ska ses som ett komplement till dessa. Målet är att väntetiderna till akuta vårdbesök både till primärvården och sjukhuset ska bli kortare och att fler besök kan göras inom primärvården i första hand - på vårdcentralen dagtid eller på närakuten kvällar och helger - istället för på sjukhusens akutmottagningar, säger Monika Beiring (M), ordförande i Styrelsen för Närhälsan, i ett pressmeddelande efter beslutet att godkänna tilläggsuppdraget för närakuter.

Sedan tidigare finns närakuter i Tanum och på Sahlgrenska universitetssjukhuset Östra. Förutom i Lidköping görs nu även Skenes jourcentral om till en närakut. Dessa fyra närakuter är piloter och satsningen ska utvärderas nästa år.

Närakut som koncept ingår i omställningen av vården i Västra Götalandsregionen, vilket det finns politisk enighet om och där en bärande punkt är att utveckla nära vård för invånarna.

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden har även på onsdagen beslutat att utreda förutsättningarna för att starta en närakut vid jourcentralen vid Skaraborgs sjukhus Mariestad.

Annons

Fakta om närakuter

• En närakut är en förstärkt jourcentral, som bemannas av sjuksköterska och specialist ..

Fakta om närakuter

• En närakut är en förstärkt jourcentral, som bemannas av sjuksköterska och specialist i allmänmedicin samt på helger även av fysioterapeut.

• Närakuterna har tillgång till direkt konsultation med specialistläkare på sjukhus vid behov samt möjlighet till viss röntgen och utökade provtagningsmöjligheter.

• En erfaren sjuksköterska på närakuten bedömer om patienten ska till närakuten eller till annan vårdnivå.

• Sjukhusets akutmottagning har fortsatt uppdrag för sina akut sjuka

• Pilotprojektet ska pågå fram till 31 maj 2020 och därefter utvärderas.

Källa: Närhälsan