Nu ansöker vårdcentralerna i Skaraborg om att få stänga ner jourcentralerna i Falköping och Mariestad under sommaren. Det har man gjort under de senaste fyra somrarna, men varje gång krävs dispens från Östra hälso- och sjukvårdsnämnden.

Vårdcentralerna, som samarbetar om jourcentralerna, vill stänga ner de två jourcentralerna från 22 juni till 12 augusti i sommar.

Skälet är bristen på läkare och sjuksköterskor, som gör det svårt att klara öppethållandet under semesterperioden. Patienter hänvisas till jourcentralerna i Skövde och Lidköping. I Skövde planeras för en viss resursförstärkning under sommaren.

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden ska ta ställning till dispensansökan på fredag.

Falköping och Mariestads jourcentraler fick i höstas även dispens för att enbart ha öppet på helgen. Egentligen ska en jourcentral även ha öppet på kvällar, men det har alltså inte dessa två jourcentraler.