Jula har historiskt kanske främst förknippats med handel i varuhus och över nätet. Ur handeln har även en koncern växt fram med verksamheter inom flera olika områden.

– När handelsverksamheten växt har olika verksamhetsområden utvecklats och skapat nya egna affärsmöjligheter, säger Karl-Johan Blank.

– Några av dessa olika verksamheter har utvecklats till fristående företag vilka nu samlas i Jula Holding-koncernen. Vi ser med detta upplägg stora möjligheter  för verksamheterna att stärka varandra.

”I koncernen är Jula Holding det exekutiva ägarbolaget. Tanken är att koncernen ska köpa, starta och utveckla nya och befintliga verksamheter. Synergi och mervärde är centralt, koncernen ska ha verksamheter som kan dra nytta av varandra” skriver företaget.

Jula Holding-koncernen ägs av Karl-Johan Blank, och i koncernstyrelsen sitter även sönerna Christian och Fredric. Styrelsearbetet leds av Peder Larsson.

Långsiktighet är tillsammans med oberoendet viktigt. Verksamheter och nya förvärv ska ha långa perspektiv med sikte på att utveckla koncernen för kommande generationer.

Ny VD för Jula Holding-koncernen blir Joachim Frykberg. Joachim har sedan 2011 varit VD för Jula AB, en position som han behåller tillsammans med det nya uppdraget.

– Det är givetvis spännande att ta sig an nya utmaningar, samtidigt känns koncernen som ett naturligt steg för utvecklingen av Jula. Den grundläggande koncerntanken är att bredda värdekedjan med syfte att skapa lönsamhet utifrån flera verksamhetsben, säger Joachim Frykberg.

Annons

Tanken är att de olika delarna av koncernen; handel, fastigheter, finans och logistik bildar en stark helhet där effektiviteten utvecklas genom lönsamma synergier mellan koncernens olika delar.