Fråga till Socialnämndens ordförande Susanne Larsson (S):

Vi lever i en tid med fler människor på flykt än under 2:a världskriget. Detta har gjort att Falköpings kommun sedan 2014 tagit emot en stor mängd ensamkommande flyktingbarn. Vi har under lång tid till och med utmärkt oss bland liknande kommuner då vi visat en stor vilja att stötta dessa utsatta barn.

Migrationsverket nya regler om ersättning för dessa barn hanterades vid Socialnämndens sammanträde den 20 mars, beslutet som togs kommer att resultera i att en stor grupp av just dessa ungdomar kommer att hastigt tvingas att flytta från kommunen.

Vi som är födda här har mycket svårt att föreställa oss dessa ungdomars hårda konfliktdrabbade uppväxt, deras livsfarliga flykt hit och deras mardrömmar på nätterna. De hade tur som fann en varm famn i Falköping, under sin tid här har de fått stöd i ett boende, funnit nya vänner, påbörjat en utbildning, fått en god man som hjälpt dem genom myndighetsdjungeln, fått svenska vänner som integrerat dem i det svenska samhället, sett västerländska värderingar i form av demokrati och jämlikhet. Sakta har man byggts upp och fått det viktigaste av allt; hopp. När de nu går och väntar på besked så har flera av dem uttryckt att de hellre dör än flyttar härifrån. Rädda barnen beskriver att detta trauma kan vara kraftigare än upplevelserna från kriget.

Att släppa taget om dessa ungdomar är omänskligt och ett stort slöseri. Allt vi byggt upp kastar vi i papperskorgen både för individen och samhället. Det som vi investerat i form av omtanke och skattemedel försvinner till stor del när de förlorar sitt sociala sammanhang. När omgivningen bevittnar att detta sker så tappar man förtroendet för samhället, även om man inte drabbas själv. Migrationsverket beskriver själva att en mycket stor del av dessa nyligen fyllda 18-åringar löper stor risk att drabbas av hemlöshet, missbruk och själmordförsök.

En sak som kan förmildra detta är att de ”i alla fall” får gå klart sin gymnasieutbildning på Ållebergsgymnasiet, om man kan lösa boendet åt dem. Därför är min fråga:

Finns det möjligheter för kommunen att låta dessa elever gå klart gymnasiet i Falköpings kommun?

Miljöpartiet de gröna i Falköping

Ann Kyrkander

Svar till Ann Kyrkander (MP):

Som Ann skriver så har kommunen tagit ett stort ansvar och vi ska fortsätta att ta vårt ansvar för att hjälpa människor som behöver vårt stöd.

Vi har haft ungefär 150 barn/ungdomar under vårt ansvar de senaste åren och den 1/7 ändras regelverket och ersättningen sänks. Beslutet som vi fattat i socialnämnden i full enighet handlar om de ungdomar som fyllt 18 men som ännu inte fått besked om uppehållstillstånd. De som fått uppehållstillstånd men som fyllt eller fyller 18 år berörs alltså inte.

Jag anser, och många i nämnden tycker, att det är dåligt att processen tar så lång tid och att förutsättningarna ändras men vi måste anpassa oss till det regelverk som gäller. Vi förutsätter också att Migrationsverket kommer att se till att dessa ungdomar får en bra placering som ger dem det stöd de behöver.

Vad gäller deras skolgång så innebär beslutet att samtal nu kommer föras med ungdomarna på individuellt plan (dessutom har de beslut om placering som gäller olika långt fram) men alla av dem kommer få gå klart denna termin på gymnasiet så att de kan starta det nya läsåret på en ny skola om de inte kommer bo kvar i närheten.

Susanne Larsson (S)

socialnämndens ordförande