Andreas var själv på plats på S:t Olofs kyrkogård på torsdagskvällen och inspekterade det aktuella området.

— Det är tämligen klena skador, gräsmattan är lyft på några ställen, men det ser inte alls ut som när vildsvin har fått härja runt ordentligt. Dessutom hittade jag inga spårstämplar som gör att jag kan säga vilken sorts djur det rör sig om, säger han.

Har en teori

Men om det nu är som det aktuella vittnet tror, alltså att det var ett vildsvin, så har Lindgren en teori.

— Det rör sig i så fall om en liten gris, ganska säkert en årsgris, som har kommit ifrån sin mamma. Sannolikt är att mamman har förolyckats, så att grisen nu känner sig vilsen och inte vet hur den ska bete sig. Hade den levt ihop med sin mamma, så hade hon lärt den att inte gå in i stadsmiljö på detta sätt.

— Så händer även med andra djur, det var inte länge sedan vi hade en vilsen älgkalv inne i Falköping. Denne hade troligen blivit av med sin mamma och då kan det bli så här.

Speciell händelse

Men det är ju inte länge sedan vildsvin syntes i Mössebergsparken och då var det ju både sugga och kulting!

— Det är helt korrekt, men det var en väldigt speciell historia. Jag tror inte att det rörde sig om "vilda" vildsvin den gången. Jag tror att de hade blivit uppsläppta någonstans, säger Andreas Lindgren.

Finns det vildsvin runt Falköpings stad?

— Det enda vi vet är att har setts lite grisar runt Odensberg, i övrigt har vi inga uppgifter om att det finns några som uppehåller sig permanent i trakten.

Inte heller på Mösseberg, där mycket folk vistas för att motionera, alltså?

— Det kan säkert hända att typ en ensam galt vandrar över Mösseberg i jakten på nya revir och liknande, men att det så att säga bor vildsvin på berget, det finns det inga uppgifter om.

Sover på dagen

Andreas Lindgren lägger till:

— För övrigt tycker jag det är synd att folk har målat upp en både överdriven och skräckfylld bild av det här med vildsvin. För det första möter man dem sällan eller aldrig, då de under dagtid ligger i det tätaste av täta skogsområden och sover. De är i rörelse först på kvällen och framförallt natten, då de går sina foderrundor.

— För det andra är de sällan farliga för människor, det blir de endast i en oerhört stressad situation, som den i Mössebergsparken i fjol. Ett skadat djur kan också uppträda aggressivt. Men i grunden är de skygga och som en jämförelse kan jag direkt säga att älgar är farligare, men även där handlar det då oftast om speciella situationer, typ om man hamnar mellan ko och kalv, berättar Andreas.

Håller koll

Åter nu till S:t Olofs kyrkogård, vad händer där?

— Sedan grisen, om det nu var en gris, sågs i torsdags kväll, så har det varit lugnt. Inget djur har återkommit och är det en sådan här årsgris det handlar om, så tror jag heller inte den gör det. Men vi håller givetvis koll på läget de närmaste dagarna, så får vi se vad som händer.

Bör folk vara på sin vakt?

— Det finns ingen som helst anledning till minsta oro, det här är en helt ofarlig situation. Men jag är tacksam om vi får in uppgifter om någon ser eller har sett något som kan ha med det aktuella fallet att göra. För som sagt, vi är inte ens säkra på att det är ett vildsvin, summerar Lindgren.