Att vara personlig assistent kan många gånger vara ett "ensamjobb" i den meningen att man sällan eller aldrig träffar sina kollegor. Annars finns det som sagt cirka 130 personliga assistenter som har just kommunen som arbetsgivare.

På onsdagen var dessa nu samlade till en inspirationsdag, som innehöll en hel del smått och gott.

Bytte plats

— Vi delade upp gänget i två grupper. På förmiddagen var det ena gänget ute i buss på rundtur här på Falbygden under ledning av Niclas Fällström, medan det andra gänget var kvar på Wrågården för att dels lyssna på ett föredrag av socialchef Magnus Schedin och avdelningschef John Wallberg och dels för att se och höra den omtalade föreställningen "I faderns, sonens och Försäkringskassans namn" av den kände ståuppkomikern Eric Löwenthal. Sedan bytte grupperna plats på eftermiddagen, berättar Kjell Viktorsson.

Det var första gången som kommunen samlade hela styrkan av personliga assistenter till ett sådant här arrangemang.

— Tidigare har vi haft utbildningsdagar och assistentdagar i en annan form och då har dessa varit utspridda, fortsätter Kjell.

Hade vikarier

Nu undrar förstås vän av ordning hur alla brukare klarade sig denna onsdag när samtliga assistenter var på inspirationsdag.

— Vi lyckades lösa detta med hjälp av 45 vikarier, dels personal från resurspoolen och dels timanställd personal.

Ett av syftena med dagen var att assistenterna skulle få chansen att träffas för lära känna varandra lite bättre och förhoppningsvis också utbyta lite erfarenheter.