Årets Kärndoktor och Doktor Primo är utsedda. De två utmärkelserna delas varje år ut till läkare som utmärkt sig positivt, varit en god förebild samt visat pedagogiska talanger och ärligt engagemang i AT-utbildningarna.

Annons

Robert Tengman, som jobbar på vårdcentralen Centrum Skövde, har blivit Doktor Primo. Ur motiveringen: ”Robert gör den annars så ovissa vårdcentralsplaceringen som AT-läkare till en tryggare plats. Hans engagemang i AT-läkarnas vardag och utveckling både underlättar och inspirerar. Han besitter ett genuint intresse för handledning och offrar osjälviskt sin egen vardag och signeringslista för att hjälpa med ett krånglande öra, en ospecifik knöl eller förstagångsrektoskopi. Med sin förkärlek för patientkontakt och konsultationen får man även möjlighet att utveckla de annars så svåra "mjuka värdena" inom läkarskapet.”

Årets Kärndoktor, som delas ut till läkare vid Skaraborgs sjukhus, blev Mile Bergvall som jobbar på kirurgkliniken på Skaraborgs sjukhus Skövde.

Motiveringen lyder: ”Med ett öppet och inkluderande bemötande gör Mile sitt yttersta för att engagera oss AT-läkare i det kirurgiska arbetet. Han ser varje patientfall som en möjlighet till utvidgat lärande och tar sig alltid tid till att lugnt och strukturerat lära ut. Som en sann Kärndoktor inspirerar han genom att sätta tilltro till vår förmåga och alltid återkoppla på ett respektfullt och stärkande vis. Go Mile!”