Det var i fredags som de skaraborgska regionpolitikerna med KD-märkning gjorde studiebesök på Centalhälsans vårdcentral i Falköping. Den kristdemokratiska gruppen bestod av Dan Hovskär, Maria Bruckshaw, Conny Brännberg, EvaLott Gram, Isabelle Walldenvik och Maj Ader.

De träffade Centralhälsans biträdande verksamhetschef Karin Larsson och rehabkoordinatorn Yvonne Widell från Bräcke diakoni.

De berättade om vårdcentralens sätt att möta patienternas behov utifrån medicinska bedömningar. Genom att jobba med ett sjukskrivningsteam tar de ett helhetsperspektiv på patienter som blir sjukskrivna.

– Det är många kvinnor i kontaktyrken som ingår i den här gruppen. Det är intressant att se hur man kan jobba med den här typen av sjukskrivningar, säger Dan Hovskär.

Han vill detta valår lyfta fram att KD har många konkreta förslag till en förbättrad primärvård och sjukvård i Skaraborg.

– Vi vill utöka öppettiderna till att omfatta kvällar och helger på vårdcentraler och närakuter, ge fler möjlighet att vårdas i hemmet, utveckla digitala lösningar för att underlätta patienternas möjligheter att komma i kontakt med vården och införa patientansvariga läkare som fast vårdkontakt, meddelar Hovskär.

Han har ingen kardinallösning på hur öppettiderna ska kunna utökas samtidigt som bristen på personal fortsätter att vara ett nationellt problem.

Annons

– Men det handlar om att vi dels måste uppvärdera sjukvårdsyrkena, dels titta på hur vi styr sjukvården. Vi vill egentligen förstatliga sjukvården för att få en bra struktur. Vi behöver titta på hur vi fördelar pengarna mellan primärvård och sjukvård.