Komminister Stellan Wihlstrand hälsade alla välkomna och lämnade över ordet till Falköpingsprästen Folke Elbornson, som berättade vad kvällen skulle innehålla.

Vi som hade kommit dit för att vara med på husförhöret, fick en reprimand direkt av Folke för att vi hade bänkat oss vid borden, blandat kvinnor och män.

Så skulle det inte vara utan ”fruntimren” skulle sitta till vänster.

Varför? frågades det.

Jo, därför enligt en orsak var att karlarna inte skulle distraheras av att glipan i blusarna, som ”fruntimren” hade på sig, då blev vända från de manliga besökarna.

Folke Elbornson iförd gamla prästkläder för att förstärka det autentiska i husförhöret i Fröjereds församlingshem.
Foto: Anita B M Eng

Husförhör kallades den årliga kontrollen i Svenska kyrkan av församlingsbornas bibelkunskaper, läskunnighet och kunskaper i Martin Luthers lilla katekes.

Förhören, där vars och ens kunskaper betygsattes, hölls av Svenska kyrkans präster från 1686 fram till 1888. Vid husförhöret kontrollerade också prästen att uppgifterna i församlingsboken stämde.

Vid husförhören skulle allt folk vara närvarande, från adeln till backstugusittare, det fanns bestraffning en tid från 1765, för de som försummade att delta.

Folke fortsatte med att kolla läskunnigheten hos några av oss och en del blev förhörda på några av de tio budorden.

Alla fick beröm och prästen var nöjd.

Kvällen fortsatte med många frågor till Folke, om konfirmation, nattvard, kyrkotagning, barnmorskebrev under och efter fikat kom de församlade in på Släktforskning och det var också ett ämne som Folke var hemma på.

Annons

Knappt 20 personer var med och de var nöjda med både husförhöret och fikat.

Anita B M Eng

Några Fröjeredsbor som förhördes om sin kristliga kunskaper.
Foto: Anita B M Eng