Västfastigheter, som har hand om regionens fastigheter, vill bygga ett så kallat geoenergilager vid Skaraborgs sjukhus Skövde. Det är en teknik där man lagrar och utvinner värme och kyla i och från grundvattnet. Västfastigheter vill med denna satsning täcka det utökade behovet av värme och kyla som uppstår när sjukhuset byggs ut kraftigt med bland annat ny akut och psykiatri.

Men i ett tidigt samråd har Skövde kommun riktat kritik mot projektet och miljönyttan har ifrågasatts. Kommunen levererar idag genom sitt värmeverk värme och kyla till sjukhuset.

Men nu ska parterna mötas inom kort för att diskutera projektet. Kommunalrådet Katarina Jonsson (M) tonar ner kritiken som framförs i kommunens samrådsyttrande.

– Det finns ingen konflikt. Det är en hållbar naturtillgång som ska nyttjas. Men vi vill ta tillvara på naturtillgången på bästa sätt, säger hon om geoenergilagret.

Innan mötet vill hon inte precisera på vilket sätt möjligheterna med ett geoenergilager ska tas tillvara på ett bättre sätt, utan uttrycker sig mer allmänt.

– Jag vill att Skövde fortsätter att gå i armkrok med regionen, säger hon.

Annons

Katarina Jonsson undertecknade kommunens yttrande i samrådet, men ärendet är inte politiskt behandlat, utan hon gjorde det i egenskap av firmatecknare för kommunen.