I helgen spår SMHI mellan 25 och 30 millimeter nederbörd i Falköpingsområdet, med start på fredag.

På fredagen var prognosen att det mesta kommer att falla som snö. SMHI förutser några timmar med snöblandat regn på lördag eftermiddag. Sedan fortsätter snöfallet till söndag kväll.

Biträdande gatuchef Kjell Björk säger att det finna beredskap för att hantera snöfall.

— Vi har redan ett beredskapsschema igång för snöröjning, säger Kjell Björk.

Prioritering

I stan finns åtta medarbetare i snöberedskap. I tolv tätorter, där entreprenörer ansvarar för röjningen, finns också beredskap.

— Vi hade ett uppstartsmöte med entreprenörerna för 1,5 månad sedan.

Genomfartsgator och cykelbanor som används av barn för att ta sig till skolan prioriteras. De ska vara röjda senast 06.30. Sedan fortsätter röjningen på de lägre prioriterade områdena.

Även för samhällena finns prioriterade stråk för snöröjningen.

— Vi har samlat all information på vår hemsida, säger Kjell Björk.