Hur tänker våra politiker, tjänstemän och myndigheter när man ödelägger Sveriges bästa jordbruksmark på Falbygden för all framtid?

Detta pågår för fullt och har pågått en längre tid.

Denna vår självdränerande jordbruksmark bestående av längst ned ett stenlager därefter ett lager av söndermald kalksten och 10 000 års mullbildning och odling. Konstruktionen gör marken bördig och tålig mot både torka och väta.

Enligt miljöbalken skall vi främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer kan leva i en hälsosam och god miljö. En rent brottslig verksamhet alltså.

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation har varnat för att vi bara har 60 år av jordbruk kvar om den odlingsbara jorden fortsätter försvinna i samma takt som idag.

Annons

Man menar att tiden är knapp och efterfrågan enorm och påpekar att det tar 1000 år för tre centimeter jord att bildas. Nuvarande verksamhet är alltså helt ansvarslös.

Enligt Sveriges lantbruksuniversitet försvinner jorden idag mellan 10 till 20 gånger snabbare än takten som jorden hinner bildas. Varför protesterar ingen?

Enligt föreningen ”Den goda jorden” behövs 1,1 hektar mark för att försörja en person med mat.

Den tillgängliga jordbruksmarken i Sverige är för närvarande 3 466 562 hektar till 9 900 000 personer. Ett personantal som dessutom ökar hela tiden.

Frågan är, hur länge kan vi fortsätta att importera 45-50% av vårt behov från en värld som lider brist på allt och hur kan Falköpings kommun fortsätta förstöra den bästa av åkermark i ett rasande tempo helt i onödan, när situationen ser ut som ovan?

Skyll inte på att vi inte har något annat att ta till. Vi har stora förtätningsmöjligheter, höghusbebyggelse och hela Mössebergsplatån att ta till. Och varför var det så fantastiskt viktigt med HM:s hitkomst?

Samtliga inblandade i denna åkermarksförstöring borde ställas till svars. Kanske något att tänka på inför kommande val.

Ovandal