Arbetet med att på nytt få en lärarutbildning till Högskolan i Skövde har pågått under flera år och blev till sist verklighet efter att Högskolan i Borås beslutat att förlägga en del av sin utbildning till Skövde med start vårterminen 2018.

När budgeten var fastställd framkom dock att det saknades pengar för att dra igång verksamheten. Därför har Skaraborgs kommunalförbund beslutat att gå in med 600 000 kronor för att hjälpa till att lösa underskottet.

Annons

– De hade inte fått total kostnadstäckning i budgeten för utbildningen. Därför går kommunalförbundet in och medfinansierar med motsvarande en tredjedel av den summa som saknas, säger Katarina Jonsson (M), ordförande i Skaraborgs kommunalförbund.

Hon konstaterar att beslutet var enhälligt i kommunalförbundet, i vilket alla kommunalråd från Skaraborg ingår, men att frågan nu också ska tas i respektive kommuner.

Jonsson påpekar vidare att man inte var helt tillfreds med att problemet skulle lösas på det här sättet, men menar att det å andra sidan inte var något alternativ att inte göra det.

– Att få den här förskollärar- och lärarutbildningen till Högskolan i Skövde är jätteviktigt för oss och vi har jobbat hårt för att få Borås att förlägga den hit, så vi vill visa vår goda vilja på det här sättet.

– Samtidigt tycker vi det är principiellt fel att vi ska behöva vara med och finansiera en lärarutbildning på det här viset, så det ska inte uppfattas som ett prejudikat för fortsättningen, det är alla emot, säger Katarina Jonsson.