De flesta kommuner i Sverige är oförberedda på skyfall, översvämningar och torka. Det visar branschorganisationen Svensk försäkrings undersökning som också har rankat samtliga svenska kommuner. Knappt tre av tio kommuner har avsatt pengar till klimatanpassning.

– Kommunerna måste sätta fart med klimatarbete nu, säger Staffan Moberg, jurist på Svensk försäkring till SVT.

Sverige står inför flera klimatutmaningar. I slutet av seklet uppskattar SMHI att den årliga nederbörden i Sverige har ökat med 30 procent i stora delar av landet.

Klimatanpassning handlar bland annat om att säkerställa att det finns rent dricksvatten i kommunerna vid översvämning eller en längre tids torka. I många kommuner finns också känsliga verksamheter som i dag inte skulle kunna stå emot ett skyfall.

– Till exempel är reningsverk och vattenverk sårbara om det skulle komma för mycket vatten, säger Staffan Moberg.

Regeringen lade i våras fram en nationell strategi för klimatanpassning. Kommunerna har fått i uppdrag att kartlägga risker och ta fram åtgärdsplaner. Enligt Svensk Försäkrings årliga klimatanpassningsranking återfinns Västra Götaland näst längst ner av alla län i södra Sverige.

Skillnaderna mellan kommunerna i länet är stora. Överlag befinner sig Skaraborgs mindre kommuner längre bak i sitt klimatarbete. Av de 36 kommuner i VG-regionen som deltagit i Svensk Försäkrings undersökning återfinns fyra kommuner från Skaraborg längst ner.

Annons

Töreboda och Gullspång får endast en poäng (av max 33) och Hjo hamnar på två, jämfört med Vänersborg och Göteborg som får 32 respektive 30 poäng. Det bästa resultatet av Skaraborgs-kommunerna uppvisar Mariestad (26 poäng).

Rankning av kommunernas klimatanpassningsarbete, Skaraborg.

Ranking för Skaraborg (Placering i VG-regionens ranking inom parentes):

1. Mariestad 26 p..

Rankning av kommunernas klimatanpassningsarbete, Skaraborg.

Ranking för Skaraborg (Placering i VG-regionens ranking inom parentes):

1. Mariestad 26 poäng, (3)

2. Falköping 16,5 (5)

3. Lidköping 16 (6)

4. Skövde 13 (11)

5. Götene 12 (12)

5. Skara 12 (14)

6. Essunga 8,5 (16)

7. Tidaholm 4 (29)

8. Grästorp 2,5 (33)

9. Hjo 2 (34)

10. Gullspång 1 (35)

11. Töreboda 1 (36)

*Fotnot: Karlsborg, Tibro och Vara har inte deltagit i undersökningen.