Det var personal från Samhällsberedskap mellersta Skaraborg, SmS, som genomförde räddningsarbetet efter tankbilsolyckan på riksväg 26, mellan Borgunda och Dalakorset. Perry Malmberg, som var SmS insatsledare och skadeplatschef under insatsen, bekräftar att det blev ett komplicerat arbete.

Läs mer: Olyckan på riksväg 26

– Inledningsvis stod det klart att det läckte ut diesel. Däremot trodde vi att tanken med bensin var intakt, men sen visade det sig att även bensin läckte ut, vilket gjorde räddningsinsatsen mer komplicerad på grund av brandfara och explosionsrisk, berättar Malmberg.

– Det krävdes en hög skyddsnivå under insatsen. Bland annat försökte vi minimera antalet personer på platsen och när någon insats skulle göras med fordonet, krävdes beredskap med rökdykare och skum för att täcka upp för dem som gjorde jobbet.

Dämde i diket

Totalt hann all diesel på dragbilen, 16 kubikmeter, rinna ut. Dessutom läckte det ut mellan 6,5 och 7 kubik bensin från släpet, medan 12,5 kubik diesel kunde pumpas från släpet till ett annat fordon.

Annons

Vätskorna rann ner i diket intill vägen. För att förhindra vidare spridning skapades fördämningar i diket med två lass grus. Därefter pumpade räddningspersonalen upp mellan 18 och 20 kubik blandad vätska.

När överpumpningen var klar var det dags att bärga ekipaget. Först togs släpet upp på alla åtta hjulen. Därefter ställdes dragbilen på rätt köl. Även under bärgningen säkrades omgivningen med skum för att förhindra brand.

Räddningstjänsten avslutade sin insats vid 02-tiden natten mellan måndag och tisdag. Då hade man varit på olycksplatsen i 14 timmar. Mellan 15 och 20 man från Tidaholm, Falköping och Skara deltog, med byte av personal efter ungefär halva tiden.

– Under dagen tog vi även hjälp av kemresursen från Östra Skaraborg, som är experter på sådana här insatser. Dessutom fanns en miljörestvärdesledare också på plats, som har befogenheter om man behöver speciell hjälp, berättar Malmberg.

"Komplext uppdrag"

Efteråt är han nöjd med insatsen.

– Det var ett väldigt komplext uppdrag som krävde mycket resurser. Vi är nöjda med hur vi har löst uppgiften, sen kan vi säkert göra saker och ting bättre. Nu är det viktigt att man vi lär oss av det vi gjort och sprider kunskapen vidare.

Efter att räddningstjänsten gjort sitt jobb har insatsen fortsatt med en så kallad miljörestvärdesräddning, vilket innebär att man gräver i diket och sätter ner brunnar så att det går att suga upp den diesel som runnit ner i marken.

Det arbetet har pågått under hela tisdagen och beräknas vara klart först vid 05-tiden på onsdagen. Under tiden är riksväg 26 avstängd från Dalakorset till rondellen vid Borgunda. Trafiken leds under den tiden om via Dala, Borgunda och Stenstorp.