Riksnyheterna rapporterar att det för tredje året i rad blir halverad honungsskörd för biodlarna i bland annat Västernorrland på grund av den kalla våren. Bristen på nektar gör att det är liten mängd honung i bikuporna.

Marcus Schultz driver Hökensås bigårdar och har 300 kupor utplacerade på Hökensås och på Falbygden. Han upplever inte samma situation som biodlarna i norr.

— Förut hade jag kuporna i Daretorp, Velinga och Härja men det blev för många kupor på samma ställe, nu fungerar det mycket bättre. Helst ska det vara tre kilometer mellan bigårdarna eftersom binas arbetsradie är så stort.

Mängden honung är beroende på tillgången av blommor.

— Här på Hellidsberget är det riktigt bra, tack vare att lantbrukaren odlar hela fält med vitklöver. Det ger cirka 100 kilo honung per bikupa. Utan vitklövern kanske det blir hälften.

Första skörden den 24 juni bestod av nektar från raps, maskrosor och fruktträd. Honungen smakar olika beroende på var bina har fått sin föda.

Säljer till grossist

Marcus Schultz säljer främst sin honung till en grossist i Jönköping - Svensk Honungsförädling.

— Cirka 80 procent av det som mina bin producerar går dit, tio procent säljer jag till butikerna i Tidaholm och Falköping och resterande del kan jag sälja via webbhandel. Fördelen med att sälja till grossist är att jag slipper kostnader för glasburkar och tappning.

Annons

Det är ett fysiskt arbete att vara biodlare. Till sin hjälp, och som förenklar arbetet vid bigårdarna, är den biblås som Marcus använder.

— De som har enstaka bikupor borstar bort bin från vaxkakorna. Det skulle vara otroligt mödosamt för mig och blåsen är otroligt effektiv och ett bra hjälpmedel. Bina far inte illa utan återvänder till kupan. Viktigt att tänka på är att inte utföra arbetet när det regnar eftersom det då är större risk att bina blir kvar utanför kupan och dör.

Eftertraktad honung

På Hökensås växer ljung och det ger en eftertraktad honung.

— Tobias Olofsson, forskare i Lund, har upptäckt en ny stam av mjölksyrebakterie som är bra för tarmarna och som hjälper både bin och människor. Honungen har börjat säljas som naturmedicin.

Han räknar med att skörda bigårdarna två gånger innan invintring.

— Jag är inne på andra omgången och har hela familjen till hjälp. Det är inte bara att tömma bikuporna och ställa dit tomma. Mycket arbete återstår när jag kommer hem. Då ska all honung slungas.

Han hoppas totalt skörda mellan 8-15 ton honung. Ett ton ger cirka 40 000 kronor i inkomst.

— Det råder brist på svensk honung och det finns plats för fler odlare. Bina är viktiga eftersom de pollinerar alla blommor. Försvinner våra pollinerande insekter försvinner två tredjedelar av maten som vi har på våra tallrikar.

Ett bekymmer enligt Marcus Schultz är att dagens lantbruk har blivit så effektiva att födan för bina försvinner. Dikeskanter klipps och mycket ängsblomster försvinner

— Robotgräsklipparna i trädgårdarna ser också till att göra det svårt för bina att hitta föda.

Biodlaren tror på ett bra år för egen del.

— Det har varit rejält med honung i kuporna så här långt. Det ser ljust ut för tidaholmarna att det kommer finnas möjlighet till närproducerad honung på butikshyllorna i sta'n fram i vinter.