Nu är det ett halvår sedan den sista av som mest 800 flyktingar lämnade asylboendet i Lundsbrunns kurortshotell. Sedan dess har verksamheten legat nere.

– Renovering pågår, har varit ägaren Kamran Redjamands besked sedan dess och är så även nu.

Så, när är nyöppning planerad? Den som ringer och vill beställa spa-paket enligt erbjudande på en webbsida möts bara av ett "Du har ringt fel nummer"...

– Jag har inte satt något öppningsdatum, utan renoveringen får ta den tid som behövs. Det krävs en omfattande renovering om man vill nå en viss nivå, säger Kamran Redjamand.

En eventuell försäljning av hela verksamheten har också funnits med i bilden.

– Det är fortfarande aktuellt, men jag vill inte gå in närmare på det. Intressenter finns, men det är mycket som måste stämma, som rätt koncept, rätt betalning och en värdig ny ägare, säger Kamran Redjamand.

Den på webbsidan utlovade premiären inom "en snar framtid" lär alltså ligga en bra bit framåt.