Det var i februari förra året som länsstyrelsen uppmärksammades på en häst som var väldigt mager. Hästen omhändertogs av myndigheten och när veterinär undersökte den fann hon att den hade vassa hakar på tänderna, som gjorde att den inte kunde tugga ordentligt. Den fick helt enkelt inte sig tillräckligt med mat. Hästen bedömdes vara i så dåligt skick att den avlivades.

Åklagare anser att hästägaren har brustit i sitt ansvar som djurägare. Tänderna borde ha åtgärdats för flera år sedan.

Hästägaren själv menar att hon inte begått något brott. Hon uppger själv i förhör att veterinär har undersökt hästen cirka ett år tidigare, att hästen var svårtfödd, att det saknats foder men att hon börjat stödutfodra hästen.