Skaraborgs tingsrätt skriver i domen mot 18-åringen att hon angripit den kvinnliga polisen med våld i samband med att polisen skulle ingripa mot hennes pojkvän.

Händelsen ägde rum den 15 februari i år på Järnvägsgatan i Skara.

Åklagaren anser att 18-åringen begick gärningen med uppsåt.

Polisen hade tillkallats till platsen på Järnvägsgatan efter ett larm från allmänheten om att två personer bråkade med varandra. Det var den 18-åriga kvinnan och hennes pojkvän. Kvinnan berättade i förhör att hon blivit misshandlad av pojkvännen.

"Det var i samband med att vi skulle gripa mannen som kvinnan blev väldigt upprörd och sprang fram för att försöka slita bort pojkvännen från min kollega" har polisen berättat.

Alla inblandade stod tätt intill varandra vid tillfället.

"Jag tog tag i kvinnan med båda händerna varpå hon knäade mig i min högra ljumske" har polisen uppgett.

Den 18-åriga kvinnan har stått fast vid att hon trodde det var pojkvännen som tog tag i henne.

"Hade jag vetat att det var polisen hade jag inte gjort det" har kvinnan berättat.

Tingsrätten anser att det genom polisernas berättelser är bevisat att 18-åringen knäat en av dem.

"Hon måste ha insett att det var en polis som grep tag i henne" skriver tingsrätten i sin dom.

De menar att angreppet var helt oprovocerat och att poliserna inte tagit till mer våld än vad som var motiverat.

Annons

"Vid en samlad bedömning har polisen blivit utsatt för en sådan allvarlig kränkning som grundar rätt till kränkningsersättning. Skadeståndsyrkandet ska därför bifallas."

Den 18-åriga kvinnan dömdes för våld mot tjänsteman till skyddstillsyn. Hon ska också betala 5 000 kronor i skadestånd till polisen hon knäade och 800 kronor till brottsofferfonden.