Då var halterna av kvicksilver från industrierna och blyutsläppen från bilar betydligt högre och det avspeglade sig i sjöarna.

– Det är roligt att se att det miljöarbete som gör verkligen fungerat, konstaterar Orvar Eriksson.

Mätningarna har gjorts på abborrar eftersom de står högst upp i näringskedjan.

Flamskyddsmedel

Under undersökningen visar också att det finns spår av flamskyddsmedel och brandskum i vattnet.

– Men där har man inte forskat fram och det har negativa effekter och då blir det också svårt att sätta gränsvärden, fortsätter Eriksson.

Tidigare mätte man mest kemiska effekter, nu handlar det om biologiska.

– Vi har helt enkelt kontrollerat hur djur och växter mår.

Förebyggande

Tidans vattenvårdsförbund arbetar också med förebyggande arbeten.

- Vi stöttar bland annat om att stötta lantbrukare att anlägga våtmarker eftersom de binder upp fosfor och kväve. vilket gör att de inte kommer ut i våra sjöar.

Överhuvudtaget är det här problem som tar lång tid att få bukt med.

– Men nu kan vi alltså glädja dem som fiskar, säger Orvar Eriksson.