Kommunal vill ändå hylla och uppmuntra våra fantastiska yrkesgrupper

Lärare är grunden i skolan för eleverna. Lärarna är de som undervisar. Lärarna ska kunna inspirera, lära, utveckla och stärka eleverna i deras lärande. Allt för att så många elever som möjligt ska kunna nå kunskapskraven i alla ämnen när de slutar grundskolan.

Men det finns fler yrkesgrupper i skolan som gör otroligt stor skillnad och som faktiskt har betydelse för elevernas lärande.

• Lokalvårdaren är den som städar klassrummen, toaletterna, idrottshallarna och matsalarna så att eleverna slipper bli sjuka av damm och som gör att lokalerna i skolan är fräscha.

• Kocken är den som lagar maten från grunden, som diskar tallrikarna och som serverar eleverna mat i matsalen

• Fastighetsskötaren ser till att ventilationen fungerar, att det sätts upp hyllor eller skottar snö på vintern.

• Elevassistenterna, Lärarassistenterna och Resurspersonerna finns bland barnen hela tiden och har en jätteviktig roll för elevernas välbefinnande på rasterna och som kan stärka elevernas självkänsla och som kan ge eleverna lite extra tid till den enskilda individen på lektionen vid behov.

• Studiehandledaren hjälper eleverna med annat modersmål än svenska att förstå vad lektionen handlar om eller som kan översätta viktig information till elevens förälder.

Falköpings kommun är en av alla de kommuner som har haft svårt att få tag på behöriga lärare. Läraryrket behöver bli attraktivt igen genom bland annat högre lön, precis som lärarförbundet menar i sin insändare efter att man redovisade resultatet från deras undersökning angående bästa skolkommun.

Annons

Men vi från Kommunal vill ändå hylla och uppmuntra våra fantastiska yrkesgrupper som finns i skolan. Utan er hade skolan inte fungerat och eleverna hade inte haft någon mat på lunchrasten, de hade inte haft städade och fina lokaler eller en närvarande vuxen på rasten som kan hjälpa eleven som behöver stöd i kontakten och i relationen med andra elever.

Men det krävs en stor portion tålamod, en bättre samsyn och en befintlig dialog.

Lågstadiesatsningen har exempelvis gjort att fler vuxna finns i skolan. Vi har två-lärarsystem på många skolor, vi har extra resurser på alla skolor och vi har engagerade lärare, elevassistenter, lokalvårdare, kockar och studiehandledare med mera. Politikerna har visat prov på ett stort mod och har nu äntligen gjort ett krafttag och tagit fram en helt ny skolorganisation. Kommunals medlemmar känner också av de stora barngrupperna och bristen på lokaler.

Vi vet att även politikerna önskar att Platåskolan skulle vart klar helst i förrgår. Det här är parametrar som vi verkligen önskar har tagits med i den undersökning som lärarförbundet har gjort. Det är först då man kan se undersökningen som rättvis. Kommunals medlemmar i skolan är de som gör stor skillnad för eleverna, varje dag. Ni ska klappa er själva på axeln och fortsätta gå rakryggade till jobbet och fortsätta vara lika stolta ambassadörer för vår kommun.

Kommunal i Falköping-Tidaholm

Relaterat: Skolan: ”Gör ett rejält omtag”