Genom Göteborgsbaserade Visionsgruppen äger Carl Sandén Hwassgatan 9 och 11, samt Sigurd Kochs gata 20. De ingick i det fastighetsbestånd i Falköping han köpte av Paxon för ungefär fyra år sedan.

Just nu genomförs en totalrenovering av Hwassgatan 11. Tvåorna är klara, treorna står på tur. Ettor på vindsvåningen ska göras om efter det.

Sandén säger att de små lägenheterna längst upp inte håller måttet.

– De behöver få in mer ljus.

Det är ett av skälen till att han vill ha en ny detaljplan för de tre fastigheterna utmed Hwassgatan och Sigurd Kochs gata. Han planerar större takkupor, frontespiser, för ljusinsläpp. Sandén tänker sig också inreda vindsförråd till lägenheter, något som inte tillåts i den gamla detaljplanen från 1950.

På byggnadsnämnden senaste sammanträde fattades ett beslut om att ett förslag till ny detaljplan ska tas fram. Ordförande Dan Hovskär tror det kan dröja till slutet av 2021 innan detaljplanen är antagen.

– Det är inte jättelång tid, i Göteborg har jag varit med om att det tagit åtta år att få en detaljplan ändrad, säger Sandén.

Sandén har en tomt färdig att bebyggas med fyravånings hyreshus längst norrut på Järnvägsgatan. Detaljplanen låg klar sommaren 2016.

Men han avvaktar.

– Vi har fullt upp med att renovera det vi köpte av Paxon, husen var eftersatta. Samtidigt är det många som bygger nu, jag är lite försiktigare.

Annons